INFORMAŢII  UTILE
privind eliberarea documentelor de către autorităţi publice
PREFECTURA JUDEŢULUI
Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple:  
 • paşapoarte simple
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor:
 • permise de circulaţie
 • certificate de înmatriculare
 • certificate de radiere
 • certificate pentru numere de probă
 • autorizaţii de circulaţie provizorie
PRIMĂRIA - Consiliul Judeţean / Consiliile locale
Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor:
 • cărţi de identitate
 • certificate de stare civilă
 • cărţi de alegător
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE
Serviciile şi birourile specializate:
 • certificate de cazier judiciar
 • permise de port-armă
 • avize şi autorizaţii
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Biroul judeţean pentru străini:
documente privind:
 • admisia în România
 • prelungirea duratei de şedere
 • stabilirea domiciliului în România
 • dispoziţii de părăsire a teritoriului României
 • tolerarea rămânerii în România
 • obţinerea paşaportului de apatrid
 • titlul de călătorie