Șef serviciu

Responsabil cu protecția datelor personale

Comisar șef de poliţie

Crişan Daniela

Telefoane:
0266-311.855; 0266-205.100

email: cabinet [at] hr.politiaromana.ro

 

 

Serviciul Cabinet este structura de specialitate care:

 • asigură managementul organizatoric –funcţional, fiind suportul decizional şi informaţional al conducerii inspectoratului, respectiv, al Consiliului de conducere al inspectoratului;
 • asigură organizarea şi coordonarea principalelor misiuni şi activităţi, managementul situaţiilor de urgenţă şi de criză;
 • asigură derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, repartizarea şi soluţionarea documentelor adresate conducerii inspectoratului,
 • desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu publicul şi relaţiilor publice;
 • are în responsabilitate activitatea de relaţii internaţionale;
 • realizează materiale de analiză, studii şi planificare;

 

 1. Biroul - Centrul Operaţional: asigură managementul activităţilor privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ; asigură suportul necesar coordonării activităţilor desfăşurate cu ocazia evenimentelor în domeniul ordinii şi siguranţei publice din competenţa Poliţiei Române, coerenţa acţiunilor efectivelor de poliţie şi sincronizarea acestora cu acţiunile celorlalte forţe participante; participă la elaborarea planurilor de măsuri/acţiune privind situaţiile de urgenţă produse de dezastre, în situaţii de alertă teroristă şi în domeniul protecţiei civile; coordonează activităţile legate de funcţionarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112; gestionează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale al inspectoratului; etc

 

 1. Compartimentul Management Stări Excepţionale: gestionează acţiunea de mobilizare a inspectoratului în caz de situaţii excepţionale

 

 1. Compartimentul Relaţii Publice: planifică şi organizează activitatea în domeniul relaţiilor publice la nivelul inspectoratului; asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public, conform legii; actualizează permanent site-ul inspectoratului cu informaţii de interes public; asigură primirea, înregistrarea, analizarea şi documentarea solicitărilor transmise în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, precum şi soluţionarea acestora şi informarea solicitantului; organizează şi desfăşoară activităţi de tradiţii şi educaţie, conform normelor legale în vigoare,

 

 1. Compartimentul Relaţii cu Publicul: gestionează primirea,înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor primite de la persoane fizice/juridice; desfăşoară activitatea de primire şi consiliere a cetăţenilor aflaţi în audienţă;

 

 1. Compartimentul Schengen şi Relaţii Internaţionale : pune în aplicare proiectele de politici naţionale şi strategii sectoriale în domeniul de referinţă, elaborate la nivelul Poliţiei Române;  întocmeşte fişe documentare de spaţiu, sinteze şi puncte de vedere privind aspectele de interes din situaţia internaţională, elaborează documentele necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea vizitelor în străinătate/primirea de delegaţii străine, participări ale poliţiştilor din cadrul Inspectoratului la manifestări organizate în ţară; participă la identificarea oportunităţilor de finanţare aferente diferitelor tipuri de programe europene cu finanţare nerambursabilă, scrie şi implementează proiecte cu angajarea responsabilităţii şi reprezentativităţii inspectoratului

 

 

 1. Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă: primeşte, înregistrează, procesează şi distribuie corespondenţa, conform destinaţiei, în raport de structura organizatorică a inspectoratului; ţine agenda cu evidenţa întâlnirilor, activităţilor protocolare şi solicitările telefonice ale conducerii inspectoratului;

 

 1. Compartimentul Analiză, Studii şi Planificare