S T I M A Ț I    C E T Ă Ț E N I,

         În contextul aplicării măsurilor de protecție împotriva infecției cu noul coronavirus implementate la nivel național, în perioada următoare, până la revenirea la normalitate, în vederea asigurării dreptului cetățenilor la petiționare, dar și a protejării angajaților IPJ Harghita, modalitatea de lucru pe linie de relații cu publicul va fi următoarea:

Începând cu data de 19.05.2020

 1. Activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței,

Referitor la solicitările de primire în audiență se poate dispune:

 1. aprobarea cererii de primire în audiență,
 2. clasarea, sau
 3. soluționarea cererii de către compartimentul de specialitate.
 • În situația aprobării cererii de primire în audiență, aceasta se va derula astfel:
 • audiențele se vor desfășura într-o singură locație stabilită în arealul în care este permis accesul publicului în instituție (punctul/biroul de primire a publicului);
 • interacțiunea va avea loc prin intermediul unui separator de plexiglas la masa unde va avea loc discuția cu cetățenii;
 • la o audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu personalul instituției;
 • audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane;
 • persoanele care participă la audiență vor trebui să  poarte mască și mănuși de protecție și să respecte  regulile de prevenire a infectării cu COVID 19, stabilite la nivelul instituției.
 • spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte.

 

 1. Activitatea de consiliere a cetățenilor se va desfășura telefonic, de către lucrătorii desemnați pentru asigurarea activității de relații cu publicul, cetățenii putând să apeleze numerele de telefon afișate pe site-ul instituției, ori la sediile structurilor teritoriale.

Pentru accesarea site-lui se vor utiliza secțiunile: 

 

 
 1. Activitatea de primire a petițiilor/altor documente ale cetățenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, la adresele de e-mail sau prin completarea, on-line, a formularelor postate pe site-ul instituției.

Luând în considerare necesitatea instituirii unor măsuri și reguli care să urmărească cu prioritate asigurarea prevenției și reducerii riscurilor de răspândire a transmiterii COVID-19, în activitatea curentă, instituția noastră a luat următoarele:

PROGRAM DE AUDIENȚE

         CONDUCEREA INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN HARGHITA

 

ȘEFUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN HARGHITA

Comisar de poliție

IORDAN MIRCEA-ȘTEFAN

Miercuri

09:00-12:00

Î.ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI

-

-


în activitatea de relații cu publiculMăsuri  privind accesul persoanelor în sediul IPJ Harghita / structurilor teritoriale,

 1. Accesul în sediul unității atât pentru personalul propriu cât și pentru public se va realiza în urma triajului epidemiologic realizat de lucrătorii din cadrul compartimentelor dispecerat și personal de serviciu/lucrătorii postului de poliție comunală, care asigură paza la intrarea în instituție.

Persoanelor care urmează să pătrundă în sediul poliției li se va măsura temperatura corporală, prin utilizarea unui dispozitiv digital de măsurat, non-contact. În cazul în care temperatura măsurată depășește 37,3 °C, în urma a două măsurări consecutive (la interval de 10 minute), va fi informat șeful structurii, care va refuza accesul persoanei febrile. Într-o astfel de situație, personalul unității va primi indicație de consultare a medicului de unitate.

 1. La intrarea în sediu, se va proceda în mod obligatoriu la dezinfectarea mâinilor de către toate persoanele.
 2. Accesul publicului în sediu va fi permis numai dacă se poartă mască facială de protecție, astfel  încât nasul și gura să fie acoperite. În spațiile de lucru în care își desfășoară activitatea mai mult de o persoană, este obligatorie purtarea măștii faciale. Purtarea măștilor sau a altor echipamente de protecție este obligatorie pe toată durata în care se află în sediu. Nerespectarea acestei măsuri conduce la îndepărtarea din sediu a persoanei din afara personalului instituției.
 3. Nu va fi permis accesul în unitate persoanelor care refuză verificarea temperaturii, dezinfectarea mâinilor sau care nu respectă regulile sanitare precizate mai sus.
 4. Persoanele a căror cerere de audiență a fost aprobată se pot prezenta la sediul unității /subunității numai în intervalul stabilit de persoana care a aprobat cererea de primire în audiență, conform unei programări prealabile.
 5. Corespondența curentă precum și primirea sesizărilor, cererilor și memoriilor se va face prin mijloace de comunicare electronice (fax, email) sau trimiteri poștale.
 6. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu cu o suprafață de minim 4 mp, în care se află dezinfectant de mâini pentru toți cetățenii și personalul care intra în instituție, în care se va efectua triajul epidemiologic.
 7. La structurile operative amenajarea unor birouri de anchetă în care să se desfășoare audierea persoanelor chemate de către lucrătorii de poliție, în condiții de siguranță  cu respectarea normelor de distanțare socială. La finalizarea fiecărei audieri se va proceda la aerisirea și dezinfectarea camerei.